Chào mừng bạn đến Diễn đàn Rao vặt Việt Nam!

Để đăng tin rao vặt, quảng cáo, thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi, hãy đăng ký ngay bây giờ!

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ!

Forum.Edu.Vn Forum.Edu.Vn

aiquoc

SEAFOOD SUPPLIES IN VIETNAM

Our products: black tiger, vannamei, barramundi, squid, octopus, tuna, pangasius, cuttlefish, marine fish, breaded shrimp, fried shrimp, nobashi, sushi.

Tag: vietnam seafood, vietnamese seafood, vietnam black tiger shrimp supplies, vietnam black tiger shrimp sourcing, vietnam vannamei shrimp supplies, vietnam vannamei shrimp sourcing, vietnam breaded shrimp supplies, vietnam breaded shrimp sourcing, vietnam fried shrimp supplies, vietnam fried shrimp sourcing, vietnam tempura shrimp supplies, vietnam tempura shrimp sourcing, vietnam torpedo shrimp supplies, vietnam torpedo shrimp sourcing, vietnam squid supplies, vietnam squid sourcing, vietnam octopus supplies, vietnam octopus sourcing, vietnam cuttlefish supplies, vietnam cuttlefish sourcing, vietnam pangasius supplies, vietnam pangasius sourcing, vietnam pangasius fillets supplies, vietnam pangasius fillets sourcing, vietnam sea fish supplies, vietnam sea fish sourcing

Product details:
Black Tiger:
black tiger shrimp, penaeus monodon, black tiger shrimp supply, black tiger shrimp supplies, black tiger shrimp source, black tiger shrimp sourcing.
Vannamei: vannamei shrimp, litopenaeus vannamei, penaeus vannamei, vannam ei shrimp supply, vannamei shrimp supplies, vannamei shrimp source, vannamei shrimp sourcing.
Barramundi: buy barramundi, lates calcarifer, barramundi supply, barramundi supplies, barramundi source, barramundi sourcing.
Squid : buy squid, cephalopods, squid supply, squid supplies, squid source, squid sourcing.
Octopus: buy octopus, octopus supply, octopus supplies, octopus source, octopus sourcing.
Tuna: buy tuna, tuna supply, tuna supplies, tuna source, tuna sourcing.
Pangasius: buy pangasius, pangasius hypophthalmus, pangasius supply, pangasius supplies, pangasius source, pangasius sourcing.
Cuttlefish: buy cuttlefish, cephalopoda, sepiida, cuttlefish supply, cuttlefish supplies, cuttlefish source, cuttlefish sourcing.
Marine fish: buy marine fish, marine fish supply, marine fish supplies, marine fish source, marine fish sourcing.
Breaded shrimp: breaded black tiger, breaded vannamei, breaded black tiger shrimp, breaded vannamei shrimp, fried breaded shrimp, breaded shrimp supply, breaded shrimp supplies, breaded shrimp source, breaded shrimp sourcing.
Frozen: frozen black tiger shrimp, frozen vannamei shrimp, frozen barramundi, frozen squid, frozen octopus, frozen tuna, frozen pangasius, frozen cuttlefish, frozen marine fish, frozen breaded shrimp.

Các danh hiệu

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.

Nội dung được gửi bởi thành viên. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.

Vận hành bởi Công ty TNHH TAV®

Trung Nghĩa, Hòa Ninh, Hòa Vang, Tp Đà Nẵng, Việt Nam

hotline (+84) (918) 369.468 mailtoVuta@truonganhvu.orgtruonganhvu.org

RaoVat24h.Vn giữ bản quyền nội dung trên website này. | Email:Contact@raovat24h.vn | © RaoVat24h.Vn phiên bản thử nghiệm.

Forum.Edu.Vn
Hotline: 0918.369.468
Top